Odhaleno! Profi překladatelé používají online překladače

Překladatel používá online překladač

Možná budete při čtení tohoto nadpisu poněkud překvapeni, nebo dokonce až znechuceni. Mnozí lidé si myslí, že by profesionální překladatelé neměli používat online překladače. Myslí si, že mají všechny vědomosti uloženy v hlavě, avšak neuvědomují si, že překládání cizích řečí není zase taková legrace.

Co vlastně dělá profesionální překladatel?

Profesionální překladatel by měl být člověk vysokoškolského vzdělání s výbornými jazykovými dispozicemi. Jazyk, který se rozhodl překládat, by měl umět více než perfektně. S trochou nadsázky můžeme říci, že by měl být na úrovni rodilého mluvčího. Avšak toto formální vzdělání nestačí. Naprosto zásadní jsou zde oborové zkušenosti, kde se teprve ukáže kvalita překladatele a jeho cit pro jazyk, který je v některých situacích naprosto zásadní. Může totiž nastat situace, kdy překládá naprosto neznámý text s neznámými slovíčky, a i zde by se měla uchovat jakási kvalita přeloženého textu.

Překladatel je jen člověk a nemůže si pamatovat všechno

Všichni do jednoho jsme pouze lidé, a jakožto všichni ostatní máme pouze omezenou kapacitu v mozku. Právě z toho důvodu si nemůžeme pamatovat všechno. V otázce gramatiky nenastává takový problém, jako v oblasti slovní zásoby. Gramatiku a větné souvislosti totiž musí překladatel perfektně ovládat, aby zvládl vyluštit kontext i těch nejzamotanějších vět. Avšak pamatovat si tisíce, možná i desetitisíce slovíček je naprosto nereálné. Lidský mozek totiž funguje na principu toho, že se v jeho operativní části vyskytují pouze ta slovíčka, která se často používají. Ostatní jsou uložena dále a je velmi obtížné si na ně vzpomenout.

Proč tedy online překladač?

Právě z tohoto důvodu se používají online překladače, které fungují na principu strojové paměti, jež je prakticky neomezená. Teoreticky se do nich dají zadat všechna existující slova daného jazyka a oni budou stále pokračovat v jejich vyhledávání a překladu. To překladateli poskytuje zsnačnou úlevu, kdy si většinu slovíček může pohodlně nechat přeložit a lépe se tak koncentrovat na samotný větný kontext případně obsah překládaného textu.

Je možné překládat slova i celé věty

Na internetu se objevují i překladače, které zvládají překládat celé věty. Řeknete si, proč tedy stále existují profesionální překladatelé, když si může každý přeložit libovolný text úplně sám. Avšak je zde jeden obrovský háček. Tyto online překladače zpravidla vyměňují pouze slovo za slovo, čímž se tvoří naprosté gramatické paskvily, jež by samotný člověk nikdy nevytvořil. Proto se s těmito systémy musí nakládat velice opatrně. Rozhodující slovo v podobě překladu má vždy překladatel, který samozřejmě gramatiku perfektně ovládá, a nikoliv nějaký internetový portál překládající pouze jednotlivá slova.

Za překladač se nemusí nikdo stydět

Můžeme zde polemizovat, proč se vlastně za používání online překladače stydět. Naopak by se dalo říci, že jeho používáním naopak svoji práci mnohonásobně zkvalitníme. Online portály totiž zpravidla nabízejí více než jeden význam konkrétního slova, takže si může člověk vybrat právě to, které se hodí nejlépe v ten daný okamžik. Tím pádem se může více soustředit na věcné souvislosti, čímž vytvoří literárně daleko hodnotnější text.

Online překladače používá v dnešní době drtivá většina lidí a není proto důvod za jejich používání odsuzovat i profesionální překladatele.