5 nejpřekládanějších knih všech dob: najdete mezi nimi i váš oblíbený titul?

Předávání informací je staré jako lidstvo samo. Začalo to vyprávěním příběhů, pokračovalo jeskynními malbami, avšak ani ty ke komunikaci nestačily, a tak lidé začali psát.

Od vytesávání symbolů do kamene se naši předkové přesunuli k opracovávání rostlinných vláken, po jejichž zploštění vznikl materiál vhodný ke psaní, a tak i šíření názorů, návodů nebo třeba jen textů určených k pobavení a probuzení fantazie.

Od hliněných tabulek po tištěné knihy

Nejstarším dochovaným literárním dílem je legendární Epos o Gilgamešovi, který pojednává o dobrodružstvích sumerského krále Gilgameše. Historie těchto textů sahá do 2. tisíciletí př. n. l., kdy je sumerští a posléze také akkadští obyvatelé vlastnoručně vytesali do kamene, a tak je zvěčnili pro následující generace.

Avšak první kniha ve formě, v jaké ji známe dnes, vznikla až o tři tisíce let později v Číně. K jejich výrobě se tehdy využívaly moruše, konopí, kůra stromů a dokonce i ryby. Kombinace těchto ingrediencí umožnila vznik celulózy, jejímž stlačením a vysušením Číňané vytvořili papír.

Dnes už jsou naštěstí tiskařské procesy mnohem plynulejší, a v posledním století se i roztrhl pytel s jejich překlady, aby se do těch nejslavnějších děl mohl ponořit kdokoliv, bez ohledu na národnost.

Počet překladů jako ukazatel významnosti knihy

Kvalitní literární dílo může mít mnoho podob, nicméně co skutečně vypovídá o jeho oblíbenosti a přínosu pro společnost, je nepochybně chuť čtenářů a odborníků šířit ho dále. Jinak řečeno, počet překladů vám napoví, zda kniha za přečtení skutečně stojí. Teď už ale k samotným titulům – které si zasloužily největší počet překladů?

Bible

Přeložena do: 3.384 jazyků

Pokud jste někdy přemýšleli nad nejznámější, a tudíž i nejpřekládanější knihou všech dob, váš tip byl pravděpodobně správný. Jedná se o Bibli – její název pochází originálně z latiny ze slova „biblia”, což znamená doslova „kniha” – Bible by se tedy dala přeložit čistě jako „kniha”. Byla přeložená do neskutečných 3 384 jazyků, často se však nejednalo o kompletní překlad, ale například pouze o Nový, nebo Starý zákon.

I v originále byla sepsána ve třech jazycích – většinová část Starého zákona v hebrejštině, zbytek v aramejštině a Nový zákon v řečtině, protože v té době se jednalo o nejpoužívanější jazyk.

Motivací k překladu Bible bylo především to, aby se poselství těchto starověkých textů dostalo k co největšímu spektru lidí. V posledním století se však předmětem zájmu řady překladatelů staly i knihy jiného charakteru, jedná se primárně o novely a pohádky.

Pinocchiova dobrodružství

Přeloženo do: více než 300 jazyků

Kdo nezná Pinocchia? První vydání tohoto geniálního díla se datuje do roku 1883 a velice brzy poté se stalo naprostým základem dětské literatury. Za jeho tvorbou stojí italský spisovatel Carlo Collodi, který vypráví příběh o loutce jménem Pinocchio, který si přeje stát se chlapcem z masa a kostí.

Každá lež jednou vzejde na povrch a v případě Pinocchia toto tvrzení platí dvojnásob. Pokaždé, když zalže, jeho nos začne růst a dosahovat až komické délky, a tak ho často prozradí. Pro děti z toho plyne jasné poučení, že lhát se nemá.

Počet jazyků, do kterých byl Pinocchio přeložen, v nynější době přesahuje 300 – díky tomu se jedná o jedno z nejpopulárnějších děl dětské literatury.

Malý princ

Přeloženo do: více než 382 jazyků

Další z podstatných kousků světové literatury – Malý princ od všeobecně známého Antoine de Saint-Exupéryho, byl sepsán v roce 1943. Není to tedy „ani” sto let, ale i přesto byl přeložen do 382 světových jazyků, některé zdroje však dokonce uvádí počet 441.

Příběh se točí okolo chlapce, který potká dospělého muže v poušti a vypráví mu o jeho cestách po vesmíru a postavách, se kterými se při nich setkal. Od nich se naučil důležitá životní moudra, která kniha dokáže předat jak malým dětem, tak i dospělým.

Tao te ťing

Přeloženo do: více než 250 jazyků

Kniha Tao te ťing je klasickým taoistickým textem čínské literatury, který se dočkal překladu do více než 250 světových jazyků. Autorství této knihy je připisováno starověkému filozofovi a spisovateli, který nesl jméno Laozi. K její kompilaci došlo v 6. století před naším letopočtem, nicméně samotný název je téměř o 400 let mladší.

Poutníkova cesta

Přeloženo do: více než 200 jazyků

Tato kniha je křesťanskou alegorií sepsanou Johnem Bunyanem. Její první publikace se datuje do roku 1678 a považuje se za úplně první novelu napsanou v angličtině. Přeložena byla zhruba do 200 jazyků. Popisuje cestu poutníka přes alegorická místa, která ho dovede až do nebeského města.

A co další literární díla?

Samozřejmě nejde o jediné knihy, které se dostaly do většiny koutů světa. Z dalších knih si připomeňme například:

  • Alenku v říši divů od Lewise Carolla;
  • pohádky Hanse Christiana Andersena, jako např. Ošklivé káčátko, Malá mořská víla nebo Princezna na hrášku;
  • francouzskou komiksovou sérii Asterix;
  • knižní sérii Harry Potter od J. K. Rowling;
  • titul Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha, jehož autorem je Miguel de Cervantes y Saavedra.

Knihy jsou zdrojem nekonečné inspirace a vzdělání, a aby si je mohlo užít co možná nejvíce čtenářů, jejich překládání pokračuje – dnes už nám s tím ale z velké části pomáhají stroje, a dá se očekávat, že jejich význam v budoucnu bude stále narůstat. Tento seznam se možná v rámci následujících let možná lehce pozmění, ale je docela jisté, že Bibli jen tak nějaký titul nepřekoná.