Jaký je nejstarší jazyk na světě?

Nejstarší jazyk na světě

Dnešní svět si už neumíme představit bez mluveného ani psaného slova. Přitom ještě relativně nedávno nic takového jako jazyky neexistovalo. Lidé se dorozumívali posunky nebo řečí těla. S rozvojem civilizace ale rostla potřeba po novém způsobů předávání informací. A tak postupně vznikly první jazyky. Který jazyk je úplně nejstarší? Nejen na tuto otázku vám odpovíme v dnešním článku.

Obsah článku:

Nejstarší jazyk na světě

Jaký je nejstarší jazyk?

Odpovědět na tuto otázku je velice obtížné. Historii nemáme ani zdaleka celou prozkoumanou. A i kdybychom se o to pokusili, tak stejně nezjistíme vše. Některé věci totiž navždy zůstanou utajeny. To samé zřejmě platí i o nejstarším jazyku.

I když se ale nedá říct, který jazyk je vyloženě nejstarší, můžeme si pomoct dalšími podmínkami. Pokud se totiž pokusíme najít nejstarší psaný jazyk a nejstarší jazyk, kterým se pořád mluví, dostaneme lepší výsledky. Odpovědi na tyto otázky přinášíme níže.

Nejstarší psaný jazyk na světě

Jaký je nejstarší psaný jazyk?

Lingvisté tvrdí, že věk jazyka se dá určit podle první dochované písemnosti. Pokud tomuto tvrzení budeme věřit, pak mezi nejstarší psané jazyky světa musíme zařadit ten, který používala čínská kultura Yangshao. V roce 1962 totiž archeologové objevili část keramické nádoby, na které byly vyryty znaky. Tato mísa byla podle dalších výzkumů vytvořena mezi lety 5000 a 4000 př. n. l.

O něco mladší je pak klínové písmo. To se používalo v Mezopotámii zhruba od roku 3400 př. n. l. Jde zřejmě o první písmo, které využívalo standardních znaků. Díky jeho standardizaci se hojně rozšířilo a používalo se v celé Mezopotámii.

Možná je to až k nevíře, ale egyptský jazyk se v našem seznamu dostal až na poslední místo. A to i přesto, že má Egypt tak bohatou a zajímavou historii. O vzniku tohoto písma moc nevíme, první písemné zmínky ale pochází už z roku 2690 př. n. l. Vzhledem k historii Egypta je ale pravděpodobné, že se používalo už daleko dříve.

Nejstarší jazyk, kterým se stále mluví

Jaký je nejstarší jazyk, kterým se dodnes mluví?

Oproti otázkám, kterým jsme se věnovali výše, je tato velice jednoduchá. Je sice pravděpodobné, že určitou formou jazyka podobnému tomu modernímu se mluvilo dávno před prvním doloženým jazykem, bohužel o tom nejsou žádné záznamy. Tím pádem to není možné nijak potvrdit.

Za nejstarší jazyk je tedy považován védský sanskrt. Jedná se o starobylý jazyk z větve indoárijských jazyků. V dnešní době už se nepoužívá, ale záznamy o jeho existenci pochází už z 15. století před naším letopočtem. Odborníci ale věří, že vznikl o několik století dřív – údajně už v 18. století př. n. l.

Vědci dále tvrdí, že právě z védského sanskrtu se vyvinula většina moderních evropských jazyků. Jistá forma tohoto jazyka navíc neustále přetrvává v Indii. Za necelých 40 století se ale výrazně změnil a v dnešní době už svého předchůdce téměř nepřipomíná.

Další jazyky

Když už mluvíme o starých jazycích, nesmíme zapomenout ani na Čínu. Historie této země je velice košatá a divoká, jazyk se ale vyvíjel poměrně jednotně. První písmo podobné moderní čínštině pochází už z dob dynastie Shang (1766 – 1123 př. n. l.).

Velice stará je také hebrejština. Její vývoj je ale poněkud složitější. Lidé tímto jazykem mluvili už v hlubokém starověku, nicméně mezi lety 300 – 700 př. n. l. tento jazyk úplně vymizel z veřejného povědomí. Sice se s ním přestalo mluvit, ale díky literárním dílům psaným v tomto jazyce přežilo a v 19. století opět zažilo svoji obrodu.

Náš výčet zakončíme latinou. Ta je sice považována za mrtvý jazyk, ovšem v některých odvětvích se stále používá. Jazyk přežil především v lékařský, kde se používá v odborných termínech. Když nic jiného, tak měla latina velký vliv na vývoj jazyků po celé Evropě.