CAI – budoucnost simultánního tlumočení je blízko

Pochyby a úvahy o tom, že simultánní tlumočníci mají lehkou a dobře placenou práci jsou již pasé. Nemají to vůbec jednoduché, ostatně asi jako nikdo z této branže. Musejí velmi dobře ovládat daný jazyk a být v něm velmi zdatní, neboť musí neprodleně tlumočit bez ohledu na to, zda zcela tuší, o čem je řeč. V poslední době se však začíná objevovat technologie, která by jim mohla o trochu zpříjemnit život. Právě na ni se dnes podíváme podrobněji.

CAI nástroj

Pár velmi chytrých vědců dalo hlavy dohromady a společně vymysleli nástroj, který se dá implementovat do již existujícího překladatelského softwaru. Výsledný nástroj by se měl jmenovat CAI a měl by pomáhat tlumočníkům při jejich práci. Pomoc uvítá tlumočník zejména v situaci, kdy narazí na těžko přeložitelnou frázi. V této chvíli by se měl na scéně objevit nástroj CAI, který by tuto frázi přeložil a tlumočník by tak následně mohl nerušeně pokračovat ve své činnosti. Jedná se proto o velmi užitečnou technologii.

CAI nástroj je podobný CAT nástroji

V konečném důsledku by se CAI nástroj chtěl v tlumočnické oblasti vyrovnat CAT nástroji v oblasti překladatelské. CAT zaznamenal před lety naprostou revoluci v tomto světě a přesně tímto směrem míří i vývojáři nástroje pro tlumočníky. O revoluci se však pokoušelo již mnoho nástrojů, avšak všechny nakonec ztroskotaly na chybném pohledu na tlumočnické řemeslo. Ignorovaly totiž zkušenosti a poznatky lidských tlumočníků i jejich pracovní postupy. Bez zkušeností těch, kteří pomoc potřebují, se totiž nedá odpovídající pomocný nástroj nikdy vytvořit.

Jak probíhá vývoj?

V současnosti probíhají velmi peprné diskuse mezi světovými společnostmi o podobě tohoto nástroje. Čínský gigant Baidu navrhuje způsoby, jak jednoduše používat přímé tlumočení, ostatní společnosti spíše jen mlží a nepodnikají žádné odpovídající kroky. Neustále probíhají spory o tom, zda by měl tento nástroj tlumočníky zcela nahradit, nebo jim pouze pomáhat. Většina velkých světových společností stojí právě za druhou variantou, tedy za pomocí tlumočníkům.

Nyní probíhá výzkum

V současné době probíhá mezi tlumočníky výzkum o nových trendech v tlumočení a vůbec se vývojáři společně s výzkumníky snaží zjistit, jak si tlumočníci počínají při svém řemeslu. Snaží se tak zachytit silné a slabé stránky lidského faktoru a pomocí těchto informací poté nasimulovat odpovídající nástroj, který by co nejvíce eliminoval stránky slabé a podporoval stránky silné. Je téměř jisté, že vzniklý CAI nástroj bude obsahovat jakousi databázi frází či slovíček, protože právě lidská paměť je jedním z omezujících faktorů v simultánním tlumočení.

Bude tento nástroj skutečně spolehlivý?

Na tuto otázku dnes asi nikdo nedokáže přesně odpovědět. Nikdo si totiž netroufá přesně odhadnout, kde se bude technologie pohybovat za 5 či 10 let. Navzdory rychlému pokroku a vynikajícím výsledkům výzkumu jsou tyto technologie velmi náchylné k chybám, které by je mohly navždy poslat ke dnu. Výstup by se mohl stát nesrozumitelným nebo v tom horším případě by mohl zobrazovat přesný opak správného překladu. Tyto problémy je třeba nejdříve vyřešit a následně se může řešit budoucnost CAI nástroje.

Výsledek bude záležet hlavně na obsluze

Hlavní pointou je ovšem fakt, že míra a kvalita pomoci CAI nástroje bude záležet především na zkušeném tlumočníkovi, jenž jej bude používat. Ten by se totiž neměl nechat zmást případným zavádějícím překladem a řídit se svými znalostmi a citem. Tito lidé také pomáhají při vývoji, kdy své mnohaleté zkušenosti z praxe předávají vývojářům, jež se je snaží zakomponovat do tlumočnického nástroje. S jakou přesností se jim to daří je pouze otázka do diskuse. Na výsledek si budeme muset ještě notnou řádku týdnů počkat.

I když simultánní tlumočníci nemají vůbec lehkou práci, jednou se jim do rukou dostane nástroj, který jim bude s touto obtížnější činností pomáhat.