7 důvodů, proč využít služeb překladatelské agentury

Pokud jste se někdy nacházeli v situaci, kdy potřebujete něco přeložit a hledali jste na internetu, webů se službami freelancerů jste našli nespočet. Od českých webů nabízející překladatele na volné noze až po například profesionálně vypadající Upwork.com. Stačí si pouze vybrat, že? Stoprocentně ne! Minimálně pokud chcete přeložit důležitý právní dokument nebo projekt větší než několik stran, využijte raději služeb překladatelské agentury.

Víte, proč je lepší si vybrat raději služby profesionální překladatelské agentury?

1, Kvalitnější výsledek

Pokud slyšíte slovo kvalita vztahující se na někoho, kdo se je profesionálem ve svém oboru, je to očekávané. Ke kvalitě se vztahuje nejen dokonalost překladu, ale také celková použitelnost textu. To myšleno tak, že při větším množstvím textu je zachována konzistence překladu. Profesionálově využívají také profesionálních nástrojů, na což navazuje další bod. Na trhu freelancerů lze samozřejmě nalézt kvalitní překladatele, s dobrými referencemi, jenže ti jsou většinou prací zahlceni. Proto může být spolehlivější obrátit se na agenturu.

2, Využití profesionálních nástrojů

Profesionální agentury využívají profesionálních nástrojů. To, co nemusí někoho napadnout, že i cena těchto nástrojů je zahrnuta v cenách služeb agentury. To také může být jeden z důvodů, proč se lidé raději obrací na freelancery než na agentury. Avšak agentury mají k dispozici více profesionálních nástrojů. Jedná se především o CAT nástroje, které pomáhají při překladu terminologie a napomáhají k celkovému urychlení procesu překládání. Existují samozřejmě i CAT nástroje zdarma, jenže jak už to bývá, pro profesionální překlady nejsou příliš vhodné.

3, Výsledky včas

Opět navazujeme na předchozí bod. Využívají-li překladatelé nebo agentury profesionálních nástrojů a jejich výhod, zajistí tím rychlejší překlad. Samozřejmě nejde jen o rychlost, ale také spolehlivost. Pokud se rozhodnete využít služeb agentury, dostanete minimálně vnitřní klid a jistotu, že se na práci jednoduše někdo „nevykašle“, protože zrovna neměl čas, nebo že práce bude hotová za dlouhou dobu.

4, Bezpečnost

Pokud často předáváte interní nebo soukromé dokumenty k překladu a není-li vám to jedno, určitě chcete, aby informace v nich obsažené zůstaly tajemstvím. Překladatelé na volné noze mohou nabídnout podepsání prohlášení o mlčenlivosti či obdobný dokument, ale i přesto je riziko větší. Pravdou je, že agentura si netroufne porušit dohodu se zákazníkem, aby si nepokazila své jméno. Navíc jsou agentury často členy organizací, které se zavazují dodržovat určitá pravidla, a to včetně udržení citlivých dat obsažených ve vašich dokumentech.

5, Řízení projektů – překladů

Každý by se měl zaměřit na to, co umí nejlépe. To platí úplně všude a stejně tak i při procesu překládání. Agentury disponují dostatečnými prostředky na to, aby si mohly dovolit vlastního projektového manažera, nebo osobu jakoukoliv jinou než překladatele, která řídí celý proces potřebný k překladu. V praxi to znamená, že překladatele od práce nerozptylují jiné činnosti než samotný překlad. Projektový manažer tedy rozděluje práci, hlídá průběh překladu, komunikuje se zákazníkem, odesílá překlad ke kontrole a provádí další úkony, které by jinak musel dělat překladatel.

6, Opravdoví profesionálové

Vysokoškolské učebnice či knihy zaměřené na management se již dlouhá léta shodují na jedné věci – nejcennějším aktivem podniku jsou jeho zaměstnanci. Agentury mají své pracovníky pečlivě vybrané s ohledem na jejich zkušenosti a znalosti. Taktéž mají vlastní síť poskytovatelů jazykových služeb, se kterými spolupracují. Studovaní profesionálové se mohou specializovat přesně na obor, kterého se daný text týká. Navíc, překladatelské agentury mají své kontakty a spolupracují s dalšími profesionály, což poskytuje další dimenzi v kvalitě textů – například pokud zákazník potřebuje přeložit velké množství textu v krátkém čase, agentura ví na koho se obrátit, aby zajistila dostatečně rychlé dodání.

7, Jasné ceny a podmínky

Poslední a cennou výhodou přenechání překladu na agentuře jsou její jasné podmínky a především ceník. Profesionální překladatelské agentury již mají mnoho zkušeností v oboru a dokáží díky tomu přesně odhadnout na kolik vás překlad vyjde a za jak dlouho bude zpracován. Jednotlivci, a to především ti, pro které není překlad živobytím, dodávají práci zpravidla později, jelikož se mimo překladu věnují jiným činnostem. Díky jasným podmínkám tak znáte cenu a dobu dodání a můžete díky tomu podřídit i jiné věci, na kterých přeložený text závisí.