2 TOP překladače v roce 2018. Jak fungují?

2 nejrozšířenější překladače v roce 2018

Spolu s tím, jak se dnešní svět otevírá a globalizuje, roste čím dál tím více využití a význam mnoha jazyků. Přesto stále jazykové bariéry existují. Zaznamenáváme velký rozmach sociálních médií, zejména mezi mladými, přesto i v rámci jedné sociální sítě je patrné rozdělení do skupin lidí mluvících stejným jazykem. A nemohla by tu být žádná reálná konverzace napříč těmito skupinami, kdybychom nerozuměli, co druhý říká.

[advert_code_209]

Právě pro potřebu porozumění toho, co druhá osoba říká, byly vyvinuty mnohé online překladače a aplikace. Lidé chtěli mít cizí slova přeložena hned. Samozřejmě jsou zde klasické slovníky, málokdo ale vlastní, natož má u sebe, slovníky hned několika různých jazyků, pokud např. tyto jazyky nestuduje. Mimo to hledání významu každého jednoho slovíčka ve slovníku zabere mnoho času.

Překládací nástroje se staly užitečnými v překládání cizích slov. Většina je schopná nabídnout dostatečně kvalitní překlad, ale pouze pro jednotlivá slova. Požadavek na přeložení celých vět a frází je složitější záležitostí a v různých překladačích je řešen různě.

Google Translate

Jedním z průkopníků bezplatných online překladačů je Google Translate – Překladač Google. Má webové rozhraní a zároveň mobilní aplikaci pro operační systémy iOS a Android. Google Translate má API (rozhraní pro programování aplikací), které může být použito vývojáři, kteří programují softwarové aplikace a rozšíření prohlížeče.

GT byl zpřístupněn veřejnosti v dubnu roku 2006. Pro nasbírání jazykových dat Google použil přepisy z Evropského parlamentu a OS. Aplikace překládá zadané cizojazyčné texty do angličtiny a poté teprve do požadovaného jazyka

Začalo to jako statistická strojově překládající služba. Což znamená, že pokud byl zadán požadavek na překlad slova, systém začal hledat shodu ve své rozsáhlé databázi správných překladů v několika jazycích. Během procesu překladu sytém hledá vzorce z dokumentů ve své databázi, aby přišel co s co nejlepší a nejbližší variantou požadovaného slova. Shoda, kterou systém nalezne, se automaticky stane statistickým modelem překladu, který bude aplikován na nové texty, aby byl zajištěn smysluplnější překlad slova

Přesnost překladů Googlu se dlouho stávala terčem mnohé kritiky či posměchu. V listopadu roku 2016 pak Google Translate změnil systém na neutrální strojový překlad, což v praxi znamená, že nový systém již překládá celé věty, místo původního rozdělování na jednotlivá slova. Systém se snaží vybrat nejpřiléhavější překlad ze své databáze a poté upravuje a přeorganizuje větu tak, aby působila co nejvíce přirozeně, jako zapsaná rodilým mluvčím bez gramatických chyb

Google prochází sítí a ukládá texty z různých webů, prohledávací mechanismy hledají stránky, které se jeví jako překlady a skládají je k sobě. Společnost doufá, že těmito mechanismy se chyby budou postupně schopné vynulovat. Aplikace je nyní velice užitečná pro kratší překlady, ale stále není perfektní a objevují se chyby a občasné nesmyslné formulace.

Příkladem může být překlad ruské říkanky pro děti do francouzštiny, kdy překladač přeložil „dvě veselé husy“ jako „deux oies gay“, tedy dvě homosexuální husy, což bylo způsobeno dvěma významy slova gay v angličtině, přes kterou Google překladač překládá. Firma stále pracuje na zlepšeních a časem by se měla kvalita jejích rychlých překladů zlepšovat.

Bing Translator

Překladač Bing je provozován Překladačem Microsoft, což je vícejazyčný strojově překládající služba. API Microsoft překladače je integrované do mnoha jeho produktů – uživatelských, vývojářských a podnikových, jako například produkty Microsoft a Windows, Yammer, Skype překladač, nástroje pro mobilní telefony se systémem Windows i některé produkty Applu.

První verze strojového překladu začala kolem let 1999 až 2000 jako produkt funkce korekce pravopisu v Microsoft Word, který byl použit k přeložení Microsoft Knowledge Base (tj souboru dat a informací pro fungování Microsoftu) do japonštiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny.

Překladač Bing je založený na datech, tedy namísto naprogramování přesných pravidel pro překlad jazyků, systém trénuje algoritmus na to, aby porozuměl a byl schopen interpretovat paralelní texty, které byly přeloženy, což mu umožňuje se naučit automaticky přeložit texty z nových jazyků.

Původně byl nazýván Windows Live Translator a spuštěn pro veřejnost byl v roce 2007. Na svých webových stránkách nabízí zdarma překlad textu nebo překlad webů za pomoci nástroje Bilingual viewer. Od března 2017 Microsoft nabízí i překladač mluveného slova a to ve volné i v placené verzi

Po aktualizaci z května roku 2018 funguje výchozí metoda překladače Bing na principu neuronového strojového překladu a využívá dvojjazyčný slovník, díky kterému si uživatel může zobrazit alternativní překlady zadaného výrazu. Zároveň nový nástroj nabízí funkci zobrazení příkladu využití daného slova ve větě. Dále je schopný přepisu z jiného písma.

Co se týče formátu a rozvržení, fungují jak Bing tak Google překladač podobně, oba mají levé pole, do kterého se zadává text ve výchozím jazyce a v pravém poli je pak zobrazen překlad, případně je přidána funkce přehrát si hlasovou nahrávku výslovnosti.

V počtu jazyků je na tom Bing ve srovnání s Googlem o něco hůře, přeloží kolem 70 jazyků, zatímco Google jich zvládne až 100. Co do kurióznosti překládaných jazyků zase vítězí Bing, přeloží vám text z Klingonštiny, smyšleného jazyka z filmů Star Trek.

Bing Translator nabízí bezplatný widget který je možný připojit k webovým stránkám. Podporuje předpublikační překlady skrze Translator Hub a post publikační úpravy skrze aplikaci Collaborative Translations Framework, jinými slovy je uživateli umožněno navrhnout alternativní nebo lepší překlady.

Oba překladače jsou lepší a lepší, ale…

Oba překladače, Bing i Google nabízí rychlý překlad, ovšem přesnost je stále problémem, stále nejsou schopné nahradit lidské překladatele, zejména při překladu komplexnějších textů. Problém je v rozlišování rodů a rozpoznání jemných nuancí jazyka.

Používání online překladačů se stalo běžnou součástí života snad téměř každého uživatele internetu. Je to výrazně rychlejší a snazší metoda jak zjistit význam cizích slov a termínů, se kterými se setkáváme, současně to umožňuje komunikovat i s lidmi, kteří nemluví stejným jazykem, či s navazováním přátelství s lidmi kolem světa. A pro někoho to může být i motivace se o daný jazyk začít zajímat a učit se ho.

Zkrátka, online překladače nám život velmi usnadňují, obzvláště třeba na sociálních sítích, ale stále nejsou natolik dokonalé, abychom se na ně mohli spolehnout při překladu důležitějších textů. Například pro dokumenty do práce či úřední záležitosti je stále mnohdy třeba spolehnout na překladatele.